Супровід землевпорядної документації – Геодезические работы в Харькове: геодезия участка, услуги геодезиста от Grandcenter.kh.ua

Увага!!! З 01.02.2012 по 15.03.2012 діють знижки до 15 % на всі види робіт.

Завершальною стадією процесу землеустрою є розгляд і затвердження землевпорядної документації з метою її легалізації. Юридичне значення землевпорядної документації полягає в тому, що на її основі центральні органи державної влади розробляють і затверджують загальнодержавні програми використання і охорони земель, місцеві органи державної влади та місцевого самоврядування приймають рішення щодо перспектив використання земель на своїй території, надають земельні ділянки у користування, передають безоплатно чи передають у власність громадянам та юридичним особам земельні ділянки із земель державної та комунальної власності, легалізують у встановленому порядку права на землю, встановлюють обмеження права власності й права користування земельними ділянками.

Землевпорядна документація є основою для вирішення земельних спорів державними органами земельних ресурсів, органами місцевого самоврядування та судами, визнання прав на земельні ділянки, поділу земельних ділянок у разі розірвання шлюбу, оформлення спадщини на земельні ділянки. Враховуючи важливість землевпорядної документації для регулювання земельних відносин, у ЗК України визначається процедура її розгляду і затвердження.

Порядок розгляду і затвердження землевпорядної документації визначається нормами чинного ЗК України залежно від виду землевпорядних документів, яким має бути надана відповідна юридична сила. Розгляд і затвердження землевпорядної документації проводять центральні та місцеві органи державної влади, а також органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції.

На стадії розгляду і прийняття рішення про затвердження окремі види землевпорядної документації підлягають державній експертизі. Згідно з п. З ст. 186 ЗК України така експертиза здійснюється органами земельних ресурсів відповідно до закону. В Україні поки що не прийнято спеціального закону про державну землевпорядну експертизу. Тому державна експертиза землевпорядної документації здійснюється згідно з

Положенням про здійснення державної землевпорядної експертизи, затвердженим наказом Держкомзему України від 11 березня 1997 р.

Наша компанія надає повний спектр послуг з супроводження будь-якої землевпорядної документації.